Usuwanie lakieru

Kategoria: Inny
Cena:
Właściciel: Bilchemia

Usuwanie chemiczne lakieru jest najbezpieczniejszą i zarazem najbardziej zaawansowana technologią czyszczenia detali. Przy odpowiednio dobranym procesie na co składa się wybór chemii oraz określenie parametrów czasowo temperaturowych możemy mieć zachowane wszystkie właściwości materiału rodzimego.
O ile dobór parametrów procesu zależy głównie od charakterystyki powłoki określanej poprzez jej grubość i rodzaj oraz zastosowanej chemii, o tyle dobór chemii jest procesem trudniejszym i obarczonym większą ilością niewiadomych.
Przy zastosowaniach przemysłowych głównymi kryteriami pozostaje koszt jednostkowy operacji i pewność uzyskania założonego rezultatu.
Ze względu na koszt metody chemicznej ma ona zastosowanie przeważnie tam gdzie obrabiane detale mają wysoką wartość ze względu na ilość włożonej pracy lub drogi proces wytwórczy. Dobrym przykładem może być motoryzacja - części o skomplikowanych kształtach i zawansowanej estetyce.
Drugą grupą zastosowań są materiały posiadające ograniczenia wykluczające inne metody jak np. wytrzymałość mechaniczna czy termiczna - cienkie blachy, materiały sprężyste, materiały łatwo utleniające się....