NEOS-FILM

Kategoria: Art / media / projekt
Cena:
Właściciel: iMAGin

Zapraszam wszystkich twórców filmowych (oraz innych podwykonawców związanych z branżą filmową) do rozmowy i współpracy.

Pierwszym głównym celem jest stworzenie domu produkcyjnego, który będzie działać na rzecz społeczności NEOS.

Początkowy plan:
1. Stworzenie bazy wykonawców wraz z ich specyfikacją.
2. Autoreklama, reklama NEOS
3. Projekt niedestruktywnej decentralizacji branży filmowej.
4. Weryfikacja prawna, ujednolicenie umów w tym: ubezpieczeń, czasu pracy, praw autorskich itp.

Kogo potrzebujemy?

Prawników, oraz osoby które miały bezpośrednie doświadczenie związane z egzekwowaniem prawa z umów - aby stworzyć sensowne, bezsprzeczne umowy od podstaw.

Wszystkich chętnych związanych z branżą filmową, chcących pomóc stworzyć godne warunki swojej pracy w tej branży.

W zgłoszeniu proszę wpisać:
Zgadzam się na dodanie podanych przeze mnie danych do wspólnej listy.
Gdyby ktoś chciał dodać tylko cześć danych proszę osobno napisać które dane.

Zalecamy podawanie:
lokalizacja (może być obszar)
numeru/nazwa/mail - coś niezmiennego, możliwego do wyszukania
funkcja/umiejętności - np. montaż, dron, asystent kamery, gaffer, realizator dźwięku
doświadczenie (małe, średnie, duże, bardzo duże)