Neos News - plakaty uliczne

Kategoria: Działania
Cena:
Właściciel: Jacek

W ramach projektu Neos.News ruszamy z cykliczną produkcją i rozprowadzaniem informacyjnych plakatów ulicznych. Projekt zakłada, w zależności od ilości zaangażowanych osób, publikowanie od 2 do 5 plakatów na tydzień o różnorodnej tematyce skupiającej się wokół obalania medialnych kłamstw, pokazywania szans rozwoju Polski, prezentacji i promocji idei Neos, propagowania naszej wizji przyszłej Polski oraz szeroko rozumianych najważniejszych informacji Neosu.

W związku z powyższym projekt wymaga zaangażowania wielu osób. To zaangażowanie to poświęcenie czasu, wysiłku intelektualnego, energii, umiejętności, zasobów dla naszej wspólnej sprawy: kreatywnej rewolucji w Polsce. Mając to na uwadze, każdy widoczny wkład w ten projekt będzie wynagradzany wewnętrzną walutą Gold (wynagrodzenie podane w mG - mikroGold oznacza 0,000001G).


Publikator - 10mG za każdy powieszony plakat - należy udokumentować powieszony plakat zdjęciem i przesłać w wiadomości prywatnej


Autor zrealizowanego tematu - 100mG


Kierownik Tematu - 1000mG za przekazanie plakatu na zadany temat do publikacji +1000mG do podziału między osoby pomagające w produkcji (wyszukiwanie tekstów, sprawdzanie linków, źródeł, pomoc w edycji i korekta). Wg uznania Kierownika Tematu

*edycja 20.08.20: nastąpiła korekta wartości wynagrodzenia po zmianie nazwy najmniejszej jednostki monetarnej waluty Gold. (podwyżka o jedno zero :P)