warsztat "Wprowadzenie do metody B. Hellingera z ćwiczeniami"

Kategoria: Zajęcia
Cena: 0,000400 G
Właściciel: Anna M

Zajęcia prowadzone w grupie będą się składać z części wprowadzającej - opisu metody ustawień hellingerowskich, oraz praktycznych ćwiczeń poprzedzonych krótkimi wizualizacjami. Czas trwania 2 do 3,5 godziny w zależności od liczebności grupy. Każdy uczestnik będzie miał możliwość przeprowadzenia dwóch własnych ćwiczeń, oraz obserwowania i uczestniczenia w ćwiczeniach innych.