Trójwarstwowy Balon - Dron na jedwabnym szlaku

Kategoria: Działania
Cena: 1,000000 G
Właściciel: Leszek Smyrski

Wielowarstwowy balon wypełniony w 80 procentach wodorem, 10 procentach helem i 10 procentach azotem.

Wodór znajduje się w wewnętrznym balonie, w środkowym balonie znajduje się hel, zewnętrzny balon

jest wypełniony azotem. Powłoki poszczególnych balonów są w stałej odległości, tak by się nie zetknęły. 
Umieszczenie wodoru w środkowym balonie uniemożliwia jego kontakt z tlenem i zabezpiecza 
przed zapłonem i wybuchem.Hel stanowi pierwszą barierę ochronną, azot jest drugim zabezpieczeniem.
Udźwig balonu o średnicy 200 m to około 20 tysięcy ton. Projekt jest realizowany w Podkarpackim 
Centrum innowacji na poziomie wykonania prototypu. Zapraszamy do współpracy.