Model rzeczywistości.

Kategoria: Działania
Cena: 0,000000 G
Właściciel: Leszek Smyrski

Szukam chętnych do stworzenia wirtualnego modelu rzeczywistości opartego o ideę smart city wzbogaconego o teorię systemów Luhmanna, socjocybernetykę Mazura/Kosseckiego i gramatyki genratywne Chomsky'ego. Projekt potrwa długo, będzie trudny i nie ma pewności czy się uda. Zysków się nie wyciśnie. Zapraszam.